แจ้งข่าวและระเบียบการรับปืน

โดย admin
 วันที่ 19 ก.ย. 2565 16:00 น.
 47730

***โครงการ สตช 2563/2 และ 2563/3 สามารถเข้ารับปืนได้ทุกวัน พฤหัสบดี เท่านั้น***