หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการสวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ










หมายเหตุ หากมีข้อสงสัยว่าตนเป็นหน่วยงานที่เข้าร่วมหรือไม่สามารถส่งรูปถ่าย บัตรข้าราชการหน้า-หลัง มาได้ที่ Line ID : @502hkpfa เพื่อตรวจสอบว่าตนมีสิทธิหรือไม่